Arlen Poort

Arlen Poort

(Foto: Peter van Nobelen & Wouter Spanjaart)

Track record: o.a. postcodekaart demografische CBS-gegevens, scraping en visualisatie data woningmarkt, interactieve uitslagenkaarten verkiezingen

DOOR ARNO KERSTEN

Arlen Poort kwam na zijn afstuderen aan de Utrechtse School voor Journalistiek in 1996 in dienst bij NRC Handelsblad, waar hij eindredacteur, graphics-redacteur en datajournalist is. Poort heeft een aantal in het oog springende datajournalistieke projecten op zijn naam staan. Zo maakte hij op basis van gescrapete data van de website Funda.nl een analyse van de Nederlandse woningmarkt, waarbij hij de gegevens op een interactieve online kaart projecteerde. Verder heeft hij de uitslagenkaarten van landelijke, provinciale en gemeentelijke verkiezingen, waarmee NRC een traditie heeft opgebouwd, verder ontwikkeld in interactieve kaarten. Een van zijn recentste projecten is de zogenoemde postcodekaart, waarbij hij een serie demografische gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek per postcode zichtbaar heeft gemaakt op een interactieve kaart.

Datajournalistiek “Datajournalistiek is gewone journalistiek zoals alle andere. Alleen gebruik je gestructureerde gegevens om tot nieuws te komen. Dat kunnen gestructureerde gegevens van anderen zijn, zoals een tabel van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het kunnen ook bestanden zijn die je zelf hebt aangelegd, doordat je bijvoorbeeld websites gescraped hebt, of doordat je dat bestand zelf hebt opgebouwd. Door op een bepaalde manier naar het bestand te kijken, kun je conclusies trekken. Journalistiek met misschien een wat wetenschappelijke benadering. Het gaat niet per definitie om nieuws, maar wel om een actueel verhaal.”

Excel-vaardigheid “Leer werken met draaitabellen. Dat is de eerste echte databewerkings-tool die je helpt om gegevens te groeperen. Stel dat je een adressenlijst hebt van een genootschap waarover je schrijft. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel mensen aan welke universiteit hebben gestuurd of in een bepaalde stad wonen, dan kun je met een draaitabel heel snel die data groeperen en dat soort vragen beantwoorden. Zo kun je met een allereerste bewerkingsstap al gelijk interessante zaken naar voren halen. Gevorderde datajournalisten kunnen zich misschien afzetten tegen Excel omdat er bepaalde dingen niet in kunnen die in een databaseprogramma wel kunnen. Maar het is zo makkelijk in gebruik, het kan mensen enthousiast maken voor het werken met data. Als journalist kun je een telefoon bedienen, het is net zo vanzelfsprekend dat je met Excel kunt werken, vind ik.”

Kennis in eigen huis “We hebben een paar mensen bij NRC Handelsblad in eigen huis die onze servers beheren. Met verstand van MySQL-databases, php, javascript, en dan kunnen we ook wat met de website. Daarvoor was het uitbesteed aan een groot IT-bedrijf. Als je wat anders wilt dan het cms waarvoor je ooit betaald hebt, dan moet je een opdracht gaan schrijven, dienen zij een offerte in, moet je daar vervolgens over gaan onderhandelen. Dat kost veel extra tijd en geld, waarvan je eigenlijk niet precies weet waarvoor het gebruikt wordt. Wij hadden toen niet de technische kennis om te kunnen beoordelen of ze wel echt zoveel tijd nodig hebben gehad als dat ze in rekening brachten. En tegelijkertijd: niet de krant maar zij doen kennis op dankzij die opdracht, en zij kunnen de kennis waarvoor wij betaald hebben vervolgens weer toepassen bij een andere krant. Dan kun je beter zorgen dat je de kennis zelf in huis hebt.”

Een van Poorts favoriete tools is QGis

Interviews van VVOJ Medialab:

Leer werken met draaitabellen. Dat is de eerste echte databewerkings tool die je helpt om gegevens te groeperen."

Laat wat van je horen

*