Leidraad voor multimediale producties

De Amerikaanse Knight Foundation (een journalistiek samenwerkingsverband tussen de universiteit van Berkeley en USC Annenberg) ontwikkelde richtlijnen voor het maken van een multimediaal verhaal. Zij maken hierbij allereerst een onderscheid tussen door een reporter en door een producent gemaakte verhalen.

Bij de eerste soort is de journalist verantwoordelijk voor alle verhaallijnen en maakt hij zelf, eventueel met wat technische hulp, alle items en producties. In het tweede geval bepaalt de producent de verhaallijn en zet hij verschillende mensen in voor verschillende producties. Uiteindelijk harkt de producent alle informatie bij elkaar en bouwt het verhaal. Beiden maken vooraf gebruik van een storyboard, een schets met de volgende informatie:

• een lead met de samenvatting van het verhaal;
• profielen van de belangrijkste spelers in het verhaal;
• een situatieschets;
• voors en tegens van het verhaal;
• een eventuele geschiedenis van het verhaal.

In plaats van te denken in een chronologische opeenvolging van gebeurtenissen stelt de Knight Foundation dat het beter is om te denken in blokken informatie. Dus: ‘We hebben dit gedeelte van het verhaal, en dit en dit.’ Het betreft onderdelen die later uitgewisseld kunnen worden op verschillende platformen.

Na het maken van dit tekstuele gedeelte worden de verschillende onderdelen binnen verschillende mediumtypen geplaatst; welke verhaallijn verschijnt waar? Sommige mediumtypen lenen zich beter voor een bepaald soort verhalen
dan andere.

Audio is volgens de Knight Foundation geschikt voor verhalen die:
• emotie in een stem weergeven;
• de sfeer van een gebeurtenis weergeven;
• reflectie bieden;
• een persoon beschrijven;
• een omschrijving geven van een setting (omgevingsgeluiden en dergelijke).

De volgende typen verhalen lenen zich goed voor video:
• verhalen met actie, bijvoorbeeld rampen of sport;
• beschrijving van een omgeving;
• het neerzetten van karakters;
• dramatische verhalen;
• verhalen over kinderen of dieren;
• verhalen over criminaliteit;
• verhalen over hoe dingen werken;
• ruw materiaal, vaak opgenomen door een niet-journalist.

Kijk hier en ook hier voor tientallen voorbeelden van geslaagde audio- en videoproducties.

 

Foto’s zijn online of in print sterk om verhalen weer te geven die:

• reflectie bieden;
• emoties weergeven;
• een idee van een persoon weergeven;
• een overzicht geven van een plek of gebeurtenis.

Bekijk hier enkele sterke beeldverhalen.

Tekst voorbeelden. Tekst is volgens de Knight Foundation bij uitstek geschikt om:
• achtergrondinformatie te geven en context te bieden;
• de voors en tegens van een ontwikkeling aan te geven;
• historie of personen te beschrijven;
• samenvattingen te geven of breaking news toe te voegen.

Statistieken en data lenen zich volgens de Knight Foundation vooral voor (interactieve) visualisaties
Visualisaties kunnen informatie in één oogopslag helder overbrengen. En met de komst van nieuwe, openbare en gratis tools is het voor de journalist zelf mogelijk om deze visualisaties te maken.

 

 

Laat wat van je horen

*