overheid

Waar vind ik wat?

Op papier is Data.overheid.nl de plek om alle bestanden te vinden waarmee je direct aan de slag kan. In de praktijk staan nog lang niet alle gegevens in deze database omdat ze versnipperd zijn over verschillende overheden. Open Data Nederland is een goed alternatief en via Hack de Overheid

Via Hack de Overheid word je op de hoogte gehouden van nieuwe datasets, maar helaas niet alle.  Computerprogrammeurs, ondernemers en ambtenaren werken hier samen, bijvoorbeeld  om nieuwe apps te maken op basis van open data.

1. CBS

De grootste openbare databank van de overheid is het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).  De databank bevatte in 2012 maar liefst 15.000.000.000 gegevens. Vrijwel alle cijfers die het CBS publiceert, zijn gratis beschikbaar. StatLine bestaat uit tabellen die naar thema geordend zijn. Uit deze tabellen zijn selecties samen te stellen die je kunt exporteren naar Excel.

De belangrijkste onderwerpen bij Statline zijn bevolking, bouwen en wonen, economie, inkomen, arbeid en sociale zekerheid, onderwijs, veiligheid en recht, cultuur en vrije tijd, internationale handel, prijsontwikkelingen, gezondheid en welzijn. Al deze onderwerpen kunnen ook op regionaal niveau worden getoond.

StatLine wordt dagelijks aangevuld met informatie die gedurende het jaar door bedrijven en instellingen, personen en gezinnen beschikbaar komt. Uitgangspunt is dat maandcijfers de maand daaropvolgend worden uitgebracht.

Complete cursus

In samenwerking met de VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten) presenteert het CBS een cursus Statline. Leer binnen een uur de belangrijkste mogelijkheden van de grootste openbare cijferdatabase van Nederland. De cursus staat hier online.

2. Basisregistraties

In de wet staan dertien basisregistraties van de overheid, waarvan duidelijk is omschreven welke gegevens ze bevatten en welk doel ze hebben. We hebben alle interessante gegevens  voor je verzameld op deze pagina. De meeste datasets zijn niet openbaar. De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is misschien wel de Moeder van Alle Databestanden. Vroeger stond het bekend als het Bevolkingsregister. In dat register staan de persoonsgegevens van iedere Nederlander. Sinds 2007 zijn overheidsdiensten verplicht de GBA te gebruiken om te voorkomen dat elke dienst zijn eigen persoonsadministratie heeft.

Welke gegevens?

naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
gegevens over de ouders;
gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap;
gegevens over kinderen;
gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht
verblijfplaats (adres);
het burgerservicenummer (BSN).

De database bevat fouten. Bij 5% van alle personen staan foutieve gegevens, meestal doordat een verhuizing niet is opgegeven.  Het gaat om ruim 800.000 Nederlanders (2009).

Persoonsgegevens zijn belangrijk voor het dagelijkse werk. Je wilt zeker weten dat je de juiste persoon te pakken hebt.  Journalisten hebben geen toegang tot het GBA, maar via een andere basisregistratie, het kadaster,  is een gedeelte van de adresgegevens van Nederlanders toch te achterhalen. In deze databank van koophuizen zijn alle persoonlijke gegevens van huizenbezitters aan het GBA gekoppeld. Het GBA is zelf niet openbaar, het kadaster (via betaling) wel. Het kadaster geeft journalisten dezelfde inzage in gegevens als banken en notarissen hebben en staat ook zoeken op persoonsnamen toe.

Laat wat van je horen

*