Paul Bradshaw

Paul Bradshaw

Track record: Bijdragen aan The Guardian Datablog, Nieman Reports en the Poynter Institute. Mede-oprichter van Helpmeinvestigate.com. Mede-auteur van ‘Online Journalism Handbook’

Paul Bradshaw heeft een achtergrond in het maken van tijdschriften en websites. Hij doceert online journalistiek aan de Birmingham City University en is daarnaast ook verbonden aan de City University in Londen. Bradshaw geniet bekendheid als oprichter en mede-auteur van de Online Journlism Blog, waarop praktische maar ook meer theoretische bespiegelingen over datajournalistiek worden gepubliceerd. In 2009 zette hij de website Helpmeinvestigate.com op, een platform voor onderzoeksjournalistieke projecten waarbij het publiek wordt betrokken. Verder geeft Bradshaw trainingen, assisteert en adviseert hij redacties bij datajournalistieke onderzoeksprojecten en houdt hij lezingen.

Datajournalistiek “Er zit eigenlijk altijd wel een verhaal in data. Journalisten zijn er bedreven in om interessante aspecten uit data te halen die veel andere mensen over het hoofd zouden zien. Op een heel basaal niveau: de grootste en de kleinste waarde, veranderingen in tijd, veranderingen in ruimte of locatie. Daarnaast zijn er natuurlijk diepergaande vragen en verhalen. Bij online journalistiek gaat het soms ook gewoon om het bieden van service, het hoeft niet altijd om een verhaal te gaan. Het kan ook een kwestie zijn van informatie samenbrengen die op verschillende plekken staat zodat het publiek een beter overzicht heeft. Die rol, gegevens verzamelen en toegankelijk maken, is volgens mij een steeds belangrijkere rol die de journalistiek vervult.” 

Data vergelijken “Als je na heel veel moeite eindelijk je dataset hebt gekregen, is het verleidelijk om te denken: dit is de waarheid. Maar dat is gevaarlijk om te denken: de data kan incompleet zijn of fouten bevatten. Het is belangrijk om de gegevens die je hebt gevonden in een dataset te vergelijken met data van een andere bron. Zo heeft de Bureau of Investigative Journalism een onderzoek gedaan naar het aantal mensen dat overleden is in politieverzekering. Toen uiteindelijk dankzij de freedom of information act de cijfers beschikbaar kwamen, zijn die vergeleken met de sterftecijfers uit andere bronnen, zoals interne onderzoeken en lijkschouwingen. Wat bleek was dat veel overlijdensgevallen niet in de officiële statistieken terecht kwamen, omdat de politie een hele enge definitie hanteerde. Dit soort vergelijkingen kan grote verhalen opleveren, omdat ze iets kunnen zeggen over politieke keuzes die gemaakt zijn.”

Statistische kennis “Het is van belang dat je inzicht hebt in de werkwijze en methodiek die is gebruikt voor het verzamelen van de data. De omvang van een onderzoekspopulatie kan van invloed zijn op de resultaten. In hoeverre zijn de uitkomsten representatief? Hoe groot is de foutmarge? Ik herinner me een bericht dat de werkloosheid was gestegen, maar die stijging bleek binnen de foutmarges van het onderzoek te liggen. Belangrijk is ook het verschil tussen correlatie en causaliteit: je kunt niet zomaar zeggen dat er een oorzaak-gevolgrelatie bestaat tussen twee cijfers. Stel dat er boetes worden uitgedeeld bij een weg waar het aantal snelheidsovertredingen drastisch is gestegen en dat daarna het aantal snelheidsovertredingen afneemt. Dan is er nog geen causaal verband bewezen, die daling kan ook veroorzaakt worden door andere zaken factoren. Onbetrouwbare statistieken kunnen op zichzelf trouwens ook een interessant verhaal opleveren.” 

Een van Bradshaws favoriete tools is Google Refine


Interviews van VVOJ Medialab via Skype

Als je na heel veel moeite eindelijk je dataset hebt gekregen, is het verleidelijk om te denken: dit is de waarheid. Maar dat is gevaarlijk om te denken: de data kan incompleet zijn of fouten bevatten."


Meer over Paul Bradshaw in het Handboek Datajournalistiek

Laat wat van je horen

*