Tabellen, grafieken, diagrammen

In The Crisis of Credit Visualized werken datajournalisten, grafische professionals en webspecialisten samen om een verhaal te vertellen. Tabellen, grafieken en diagrammen worden gebruikt om de informatie te ordenen en duidelijk weer te geven. Zeker om verhoudingen, vergelijkingen en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar te maken zijn ze erg handig.

Grafieken bouwen is keuzes maken. Welke grafieken gebruik je voor welke gegevens? En waar moet je zoal op letten?
Andrew Abela ontwikkelde ‘The Extreme Presentation method’ als een manier om ingewikkelde informatie om te zetten naar effectieve communicatie. Hij ontwierp een schema om de keuze voor een grafiek te vergemakkelijken.

De meest voorkomende grafieken zijn lijngrafieken, staafdiagrammen en cirkeldiagrammen. Een lijngrafiek is een grafiek waarbij punten door een lijn verbonden worden. Zo’n grafiek is uitgezet langs twee assen: een horizontale as (x-as) en een verticale as (y-as). Lijngrafieken lenen zich uitstekend voor ontwikkelingen in de tijd. De tijd wordt dan op de x-as uitgezet, de hoeveelheden (de afhankelijke variabele) op de y-as.

Figuur 11. Kieswijzer Andrew Abela – Nederlandse vertaling gemaakt door Andris Versteeg

Staafdiagrammen zijn handig om verhoudingen en hoeveelheden mee weer te geven. Je kunt er eveneens een tijdsverloop mee weergeven. De hoeveelheden worden doorgaans in de y-as afgezet en de verschillende eenheden of het tijdsverloop op de x-as. Cirkeldiagrammen zijn vooral bedoeld om procentuele aandelen (verhoudingen) weer te geven.

 

Excel

Een journalist kan een oneindig aantal tools inzetten om grafieken te maken. Welke tool je hiervoor kiest, ligt aan de wensen op het gebied van interactiviteit of design. Excel bijvoorbeeld maakt prima statische grafieken. Voor de meeste grafieken, zoals kolom- en staafdiagrammen, heb je niet meer nodig dan een set van data in rijen en kolommen in een werkblad.

Voor andere grafiektypen, zoals cirkeldiagrammen en bubbeldiagrammen, is een bepaalde rangschikking van de gegevens nodig. Excel biedt de mogelijkheid tot een traditionele kolom, lijn of staafdiagram. Daarnaast kun je met dit programma een 3d- of een bubbelgrafiek maken. Na het aanmaken van een grafiek kun je bijschriften aanpassen, of de vorm en kleur wijzigen. Excel-grafieken werken over het algemeen prima als aanvulling op een artikel.

Kijk hier voor een uitgebreide handleiding grafieken maken met Excel.

 

Google Fusion Tables

Online kun je nog veel verder gaan. Google Fusion Tables, ManyEyes en Tableau zijn drie handige programma’s waarmee je zowel statische als interactieve grafieken kunt maken. Google Fusion Tables is een online applicatie waarmee een journalist kaarten, tijdlijnen en grafieken creëert. De applicatie zit in de cloud, waardoor het gemakkelijk is om met meerdere mensen samen aan één project te werken.

Figuur 12. Interactieve tijdlijn, gemaakt met Google Fusion Tables 

Als je ingelogd bent bij Google Fusion Tables, kun je openbare tabellen bekijken of een eigen set uploaden. Het doorbladeren van beschikbare tabellen kan een goede manier zijn om inspiratie op te doen naar vragen die je kunt stellen of gewoon om een idee te krijgen van wat er allemaal is aan data. Als je een bestand uploadt (Google Fusion Tables accepteert de meeste gangbare formaten), houd er dan rekening mee dat Excel-bestanden maar 1 Mb groot mogen zijn. CSV-bestanden kunnen tot 100 Mb. Als je dit hebt gedaan, krijg je een tabel te zien waarop je een aantal handelingen kan uitvoeren. Zoals filteren, berekeningen maken, subtabellen creëren en visualiseren

Met Google Fusion Tables maak je de meest gangbare interactieve grafieken, zoals de lijn-, kolom- en staafdiagram. De grote visualisatiekracht van Google Fusion Tables zit echter in vormen als een geo- of boomgrafiek.

Figuur 13. Gemiddelde wachttijden in een ziekenhuis in Groot-Brittannië, maakt met Google Fusion Tables

Kijk hier voor een stap-voor-stap-tutorial van Fusion Tables.

 

ManyEyes

Bovenstaand voorbeeld van een boomgrafiek geeft een overzicht weer van de gemiddelde wachttijden in een ziekenhuis in Groot-Brittannië, gebaseerd op open data van de overheid. Deze grafiek is gemaakt met het programma ManyEyes. ManyEyes (www-958.ibm.com) is een gratis tool om grafieken en tekstanalyses te maken. De mogelijke grafieken zijn bij dit programma onderverdeeld in vijf categorieën:
• grafieken om verschillende waarden te vergelijken, zoals een staafdiagram, een blokkenstructuur of een bubble chart;
• grafieken om relaties aan te geven zoals een spreidings-, matrix- of netwerkdiagram;
• grafieken om data als onderdeel van een geheel te tonen, bijvoorbeeld een taart- of boomstructuur;
• lijngrafieken die het verloop over een bepaalde tijd aangeven;
• geografische kaarten.

Het gebruik van ManyEyes is gratis. Je bent wel verplicht om bij publicatie je dataset en je visualisatie openbaar te maken.

Kijk hier voor een complete uitleg van ManyEyes.

 

Tableau Public


Tableau is een online applicatie waarmee je grafieken en kaarten kunt maken en delen. Tableau is een betaald pakket, maar kent ook een gratis Tableau Public-versie. Hierbij moet je wel, net als bij ManyEyes, na publicatie je visualisatie en dataset openbaar maken. Tableau werkt met ‘dimensions’ en ‘measures’.

Dimensions zijn de zaken waar je data op sorteert (bijvoorbeeld een overzicht van alle bedrijventerreinen in Nederland), measures zijn de gegevens die je daadwerkelijk toont (bijvoorbeeld een provincienaam). Na het rangschikken van de gegevens en het aanmaken van de grafiek biedt Tableau, vergeleken met ManyEyes en Excel, meer mogelijkheden om de opmaak van de visualisatie aan te pakken.

The Guardian maakte in 2011 met Tableau een interactieve visualisatie van verschillen in inkomens. Lezers kunnen hierbij op verschillende beroepen zoeken, maar ook hun eigen salaris vergelijken met die van anderen.

Figuur 14. Inkomensverdeling gemaakt in Tableau 

Kijk hier voor een complete training in het gebruik van Tableau- software.

 

Kaarten

Tableau, ManyEyes en Fusion Tables bieden naast het maken van interactieve grafieken en diagrammen een bijzondere optie: het maken van geografische kaarten. Deze kaarten kun je gebruiken als de data gekoppeld zijn aan een geografische ligging, bijvoorbeeld als je een overzicht wil maken van de hoogte van gemeentebelastingen. Door te werken met verschillende kleuren wordt in één oogopslag zichtbaar waar het meest moet worden betaald. Daarnaast werken de programma’s met verschillende lagen; zo kan een journalist een kaart zo aanmaken dat de gebruiker zowel op provincie als op gemeente kan selecteren.

Om kaarten te maken met Tableau, Fusion Tables en MayEyes dien je geolocaties aan data te koppelen. Dit kan bijvoorbeeld met KML files. KML staat voor Keyhole Markup Language. KML kun je zien als een soort programmeertaal voor geografische gegevens.

KML is ontwikkeld door Google en wordt nu beheerd door een onafhankelijk instituut, waardoor andere applicaties er ook gebruik van kunnen maken. KML-bestanden kunnen bestaan uit één of meer plaatsmarkeringen, paden, polygonen (vlakken die in bijvoorbeeld Google Earth kunnen worden weergegeven) of overlays (overlappende vakjes over een visualisatie).

Heb je geen zin of tijd voor het werken met KML-bestanden, of wil je slechts enkele losse punten op een kaart aangeven, dan kun je ook gebruikmaken van Google Maps. Dit biedt wat minder mogelijkheden tot het aanpassen van het design, maar het werkt wel lekker simpel.

 

Laat wat van je horen

*