Wie of wat vertelt het verhaal?

Journalisten zoeken in de basis naar verhalen met nieuwswaarde, een verhaal van een zeker algemeen belang. Een verhaal dat nog niet eerder bekend was en afwijkt van het gewone. Journalisten proberen dit met een objectieve, transparante blik. Tony Harcup en Deirdre O’Neill onderscheidden in 2001 in hun onderzoek (http://forreporters.com/newsvalue) naar algemene nieuwswaarden tien invloeden die afzonderlijk of in samenhang met elkaar een verhaal nieuwswaardig maken:

1. Het verhaal gaat over invloedrijke en machtige personen, organisaties of instanties.
2. Het verhaal gaat over bekende mensen.
3. Het verhaal heeft een entertainmentwaarde.
4. Het verhaal kent een verrassende uitkomst of een contrast.
5. Slecht nieuws: verhalen met een conflict of tragedie in zich.
6. Goed nieuws: verhalen met een positieve boventoon.
7. Het verhaal heeft een grote impact omdat het veel mensen raakt.
8. Het verhaal gaat over groepen of landen die relevant zijn voor het publiek.
9. Verhalen die voortborduren op iets dat eerder in het nieuws was (followup).
10. Verhalen die passen binnen de agenda van de nieuwsorganisatie zelf (media-agenda)

Dataverhalen lenen zich bij uitstek om duiding te geven aan een actueel vraagstuk. Dit deden NRC-redacteuren Arlen Poort en Thalia Verkade na de verkiezingen in 2010. Ze verzamelden de stemgegevens per stembureau in Nederland en zetten deze resultaten op een kaart.

Met behulp van de kaart toonden zij verschillende clichés aan: mensen in dure buurten stemmen VVD, in wijken met veel gezinnen wordt CDA gestemd. GroenLinks-stemmers wonen dicht op elkaar. En D66’ers zijn vaak alleenstaand. Een ander feit: hoe meer allochtonen een buurt telt, hoe vaker er PvdA gestemd wordt. Tot slot bleek er een sterk verband te bestaan tussen het aantal ongeldige stemmen dat op een bureau werd uitgebracht, en het percentage allochtonen in de omgeving.

Poort en Verkade gebruikten de stemdata om niet alleen een analyse te maken, maar zij maakten de data volledig beschikbaar, zodat NRC-lezers het stemgedrag van de buren konden bekijken. Duiding en verdieping naar aanleiding van een actueel thema: de verkiezingen.

 

Figuur 1. Stemgedrag in 2010 volgens NRC Handelsblad (http://forrepor
ters.com/stemgegevens)

Stemgedrag in 2010 volgens NRC Handelsblad (http://forrepor ters.com/stemgegevens)

Laat wat van je horen

*